Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova

Ky Kod rregullon procedurën e shqiptimit dhe ekzekutimit të masave dhe dënimeve ndaj të miturve, procedurën gjyqësore si dhe procedurën e ndërmjetësimit për të mitur.

Postime të ngjashme