Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova
Njihuni me Vullnetarët tanë

Ne kemi një ekip anëtarësh

Vullnetarë
Njihuni me Vullnetarët tanë të mëparshëm

Këtu janë vullnetarët që kanë qenë pjesë e ROR

Nënkryetare
Vullnetarë
Vullnetarë