Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova
Rreth ROR

Respect Our Rights (ROR)

Grupi ROR (Respekto të Drejtat Tona) është një grup i përbërë nga 24 fëmijë nga komuna të ndryshme të Kosovës, të moshës 14-17 vjeç, nga të gjitha komunitetet, përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara. Grupi i monitorimit të fëmijëve u krijua nga organizata joqeveritare “Syri i Vizioni” dhe “Save the Children” në kuadër të programit “Qeverisja me të drejtat e fëmijëve – Monitorimi i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve”.

image
Ndihma është virtyti i madh për njeriun

Misioni ynë është respektimi i te drejtave te femijeve dhe monitorimi dhe zbatimi i tyre

Vizioni Ynë eshte te jemi orgnaizate shembullore e organizimit te repsetkimit te drejatve te femijeve dhe tentojme te jemi organizata me aktive ne Kosovë dhe Regjion

Akti i një individi ose grupi që jep lirisht kohë dhe punë, shpesh për shërbime në komunitet

Takoni Anëtarët tonë dhe Vullnetarët

Ne kemi një ekip anëtarësh dhe vullnetarësh

Nënkryetare
Anëtar
Vullnetarë
Anëtar
Anëtar
Anëtar
Statistikat e Organizatës

Monitorimi i zbatimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve dhe ligjeve të tjera për mbrojtjen e fëmijëve.

Përditësimi i fundit i statistikave 26/02/2024

5+
Vite të Organizimit
100+
Ngjarje të Organizuara
150+
Anëtarë dhe Vullnetarë
50+
Aktivitete të kompletuara
image
Bëhuni vullnetar

Bëhuni vullnetar? Bashkohuni me ekipin tonë