image
Anëtar

Verena Gashi

Si anëtare e grupit ROR, jam e angazhuar për mbrojtjen dhe përfaqësimin e të drejtave të fëmijëve. Jam shprehur e gatshme të kontribuoj në veprimet për të siguruar që të gjithë fëmijët trajtohen të barabartë dhe në mënyrë të denjë.

Kontakti
Ju duhet ndihmë? Më telefono: +38345330175

Rreth meje

Unë jam e përkushtuar drejtësisë dhe barazisë për të gjithë. Për mua, mbrojtja e të drejtave të fëmijëve është një mision i rëndësishëm. Me një pasion për përmirësimin e kushteve sociale dhe për të luftuar për drejtësi, unë shpresoj të kontribuoj në grupin "Respect our Rights" për të promovuar ndryshime pozitive dhe për të mbrojtur interesat e komunitetit tonë. Kam besim të fortë në fuqinë e bashkëpunimit dhe në aftësinë tonë për të ndryshuar botën për të mirë. Le të punojmë së bashku për një botë ku çdo zë dëgjohet dhe çdo fëmijë gëzon të drejtat e tyre të plota.

Shkathtësitë e mia

Unë gjithashtu kam një aftësi të mirë në bashkëpunim dhe këshillim, duke u përqendruar në gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta dhe të favorshme për të gjithë. Përveç kësaj, kam një qëndrim fleksibël dhe adaptues ndaj ndryshimeve të papritura, duke mundësuar reagimin dhe përshtatjen në situata të reja me lehtësi. Këto shkathtësi kanë bërë që unë të jem një anëtare besuese dhe një kontribuese e vlefshme në çdo projekt apo aktivitet ku kam marrë pjesë.

100%
Punët Sociale
100%
Kreativiteti
100%
Edukimi
100%
Miqësor/e
image
Nëse doni të ndryshoni botën filloni me veten tuaj.