Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova
Lajmet e fundit nga ROR janë në seksionin e ngjarjeve dhe lajmeve - ROR zhvilloi takimin e parë me anëtarët e rinj që iu bashkuan ROR në 2020
slider-image-one
slider-image-two
slider-image-three
Respektoni Drejtat Tona
Shoqëri e fokusuar në të drejtat e fëmijëve

Në shoqërinë tonë, të drejtat e fëmijëve duhet të janë të parat. Është një vend ku dashuria na përshëndet në shtëpi, duke ofruar gjithë dashurinë që mund t'i duhet një fëmije.

slider-image-one
slider-image-two
slider-image-three
Ngritja e njohurive për mënyrat e planifikimit të fushatës duke e përdorur një qasje bashkëpunuese.
Fushata Generation Hope

Kreativitet për të përshtatur proceset e planifikimit të fushatave në përputhje me kontekstin lokal për të adresuar nevojat e komuniteteve të tyre

Ngjarjet

Ngjarjet e Fundit

The central office of the ROR
M567+Q27, Bulevardi Nënë Tereza, Prishtina 10000
Lajmet dhe Blogu

Lajmet e fundit dhe Blogu

Aktivitete

Representatives of children’s groups from Respect Our Rights – ROR and the Municipal Assembly of Children in Pristina, supported by…

Takime

Training with AK and the ROR group Gjilan, April 23 – Eye of the Vision organizations in partnership with Save…

Komunikata

Mësoni rreth projekteve dhe nismave tona të fundit që synojnë të bëjnë një pozitiv

Raporte dhe Publikime

Analizë për zgjedhjen e lëndëve zgjedhore në shkollë

Hulumtimi i grupit ROR është bërë me zyrtarë të Komunës...

Raport nga Hulumtimi

Perceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsim, bullizmin dhe diskriminimin në...

Raporti i Kërkimit

Perceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsim, bullizmin dhe diskriminimin në...

Hendeku, kurrikula dhe zbatueshmëria e tij

Ky raport është përgatitur nga grupi i monitorimit të fëmijëve, “Respektoni të drejtat tona” (ROR) në kuadër të…

image
Çdo fëmijë ka të drejtën për mbrojtje dhe respekt të të drejtave të tyre.
icon
Mbrojtja e të drejtave
të fëmijëve në Kosovë

Grupi ROR (Respect Our Rights) është grup i përbërë prej 24 fëmijëve nga komunat e ndryshme të Kosovës, të moshave 14-17 vjeç, nga të gjitha komunitetet, duke përfshirë edhe fëmijët me aftësi të kufizuara. Grupi monitorues i fëmijëve është themeluar nga organizata joqeveritare “Syri i Vizionit” dhe “Save the Children” në kuadër të programit “Qeverisja me të drejtat e fëmijëve – Monitorimi i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve”. Grupi ROR, do të bëjë monitorimin e zbatimit të Konventës Ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve në Kosovë dhe ligjeve vendore të cilat kanë për qëllim mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Grupi ROR do të nxjerrë edhe raporte në nivel shteti të cilat do të pasqyrojnë zbatimin e KDF-së dhe ligjeve vendore dhe situatën e mbrojtjes dhe respektimit të të drejtave të fëmijëve.

  • Monitorimi i të Drejtave të Fëmijëve
  • Ngjarje Rinore
  • Aktivitete të bashkuara
Statistikat e Grupit

Monitorimi i zbatimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve dhe ligjeve të tjera për mbrojtjen e fëmijëve.

Përditësimi i fundit i statistikave 26/02/2024

5+
Vite të Grupit
100+
Ngjarje të Organizuara
150+
Anëtarë dhe Vullnetarë
50+
Aktivitete të kompletuara