Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova

Hendeku, kurrikula dhe zbatueshmëria e tij

Posto në

Facebook
WhatsApp
Email

Ky raport është përgatitur nga grupi i monitorimit të fëmijëve, “Respektoni të drejtat tona” (ROR) në kuadër të projektit “Qeverisja për të drejtat e fëmijës – Monitorimi i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës” i cili zbatohet nga Syri i Vizionit. Organizata (SiV) në partneritet me Save the Children (SCiK). Përmbajtja e raportit është përgjegjësi e grupit ROR dhe nuk përfaqëson qëndrimet e SiV dhe SCiK.