Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova

Ky ligj synon të parandalojë dhunën në familje, në të gjitha format e saj, me masat e duhura ligjore, të familjarëve viktima të dhunës në familje, duke i kushtuar vëmendje të veçantë fëmijëve, të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara. aftësi të kufizuara.