Gjendja

All children's rights that are guaranteed by the international convention will be addressed by the project.

Institucionet

Projekti i lejon fëmijët të monitorojnë se sa mirë të rriturit po ndjekin rregullat për të drejtat e fëmijëve në mbarë botën.

Projekti

The project is developed by providing monitoring of the International Convention on the Rights of Children in the entire territory…

Fëmijët monitorojnë

Projekti i lejon fëmijët të monitorojnë se sa mirë të rriturit po ndjekin rregullat për të drejtat e fëmijëve në mbarë botën.