Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova
ROR:

Fuqizimi Institucional: Rritja e zbatimit të të drejtave të fëmijëve në Kosovë

Projekti do të ndihmojë institucionet që të kenë një raport monitorues mbi zbatimin e konventës për të drejtat e fëmijëve, dhe po ashtu do ti ndihmojë institucionet që të analizojnë edhe ndikimin e zbatimin të strategjive të ndryshme që ata kanë hartuar në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Po ashtu vendi jonë do të ketë një raport gjithëpërfshirës në fushën e të drejtave të fëmijëve në nivel shteti, në bazë të së cilit do të thirret kurdo qe është e nevojshme derisa sa nuk ka ndonjë raport tjetër i cili do të sfidojë këtë raport. Raporti që do publikohet do t’i nxisë apo ndikojë që institucionet e Kosovës në nivel lokal dhe qendror të krijojnë mekanizma në monitorim të Konventës për të drejtat e fëmijëve. Gjithashtu raporti do të shërbejë edhe si një dokument avokues kundrejt institucioneve që të dëgjohet zëri i fëmijëve dhe të hartojnë politika praktike sipas nevojave të fëmijëve, duke ndikuar kështu në përmirësimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë por edhe në zbatimin e Konventës për të drejtat e fëmijëve.