Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova
ROR Projekti:

Iniciativa për Monitorimin e të Drejtave të Fëmijëve: Kosovë

Projekti realizohet nga organizata Syri i Vizionit me mbështetjen financiare nga Save the Children dhe zhvillohet ne gjithë territorin e Kosovës duke ofruar monitorim të Konventës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve në tërë territorin e Republikës së Kosovës, duke përfshirë kështu 37 komuna të Kosovës apo 1467 vendbanime.