Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova

Ky raport është përgatitur nga grupi i monitorimit të fëmijëve, “Respektoni të drejtat tona” (ROR) në kuadër të projektit “Qeverisja për të drejtat e fëmijës – Monitorimi i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës” i cili zbatohet nga Syri i Vizionit. Organizata (SiV) në partneritet me Save the Children (SCiK). Përmbajtja e raportit është përgjegjësi e grupit ROR dhe nuk përfaqëson qëndrimet e SiV dhe SCiK.

Postime të ngjashme

Perceptions of students, parents and officials about the right to education, bullying and discrimination in schools Primary and lower secondary…

Perceptions of students, parents and officials about the right to education, bullying and discrimination in schools Primary and lower secondary…