Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova

Perceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën e arsimimit, bullizmin dhe diskriminimin në shkolla

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Zekeria Rexha”, Gjakovë

Postime të ngjashme

Perceptions of students, parents and officials about the right to education, bullying and discrimination in schools Primary and lower secondary…

Perceptions of students, parents and officials about the right to education, bullying and discrimination in schools Primary and lower secondary…