Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova
Hulumtimi ROR:

Syri i Vizionit, së bashku me Save the Children

Syri i Vizionit së bashku me Save the Children kanë bëjë përzgjedhjen e 24 fëmijëve në nivel të Kosovës, të cilët do të trajnohen për të mbledhur të dhënat për të drejtat e fëmijëve në nivel të Kosovës. Përzgjedhja e fëmijëve është bërë përmes konkursit të hapur nëpër media, për t’u dhënë rast fëmijëve të interesuar të aplikojnë për të qenë pjesë e grupit monitorues. Raporti i cili do të shkruhet duke u bazuar nga të dhënat e mbledhura nga ky grupi i fëmijëve do të publikohet dhe do të ju dorëzohet tek të gjitha institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Gjithashtu do të organizohet edhe një konferencë nacionale ku do të ftohen të gjithë akterët dhe aty do të publikohen të gjeturat e hulumtimit