Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova

Përfaqësues të grupeve të fëmijëve nga Respect Our Rights - ROR dhe Asamblesë Komunale të Fëmijëve në Prishtinë, mbështetur nga organizatat Syri i Vizionit dhe Save the Children Kosova/o po marrin pjesë në Takimin e Komitetit Ndëministror për të Drejtat e Fëmijëve, për shënimin e 1Qershorit.

Postuar në
Aktivitete

Postime të ngjashme