Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova
Aktivitete

Një akt vullnetar i një individi ose grupi që jep lirisht kohë dhe punë,

Fëmijët monitorojnë

Projekti i lejon fëmijët të monitorojnë se sa mirë të rriturit po ndjekin rregullat për të drejtat e fëmijëve në mbarë botën.

Hulumtimi

Syri i Vizionit, along with Save the Children, has selected 24 children at the Kosovo level, who will be trained…

Projekti

The project is developed by providing monitoring of the International Convention on the Rights of Children in the entire territory…

Institucionet

Projekti i lejon fëmijët të monitorojnë se sa mirë të rriturit po ndjekin rregullat për të drejtat e fëmijëve në mbarë botën.

Gjendja

All children's rights that are guaranteed by the international convention will be addressed by the project.