Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova

Hulumtimi i grupit ROR është realizuar me zyrtarë të Drejtorive Komunale të Arsimit (DKA) në komunat e Prishtinës, Pejës, Prizrenit, Gjakovës, Gjilanit, Mitrovicës, Ferizajt, Fushë Kosovës, Skenderajt dhe Malishevës.

Postime të ngjashme