Gazmend Zajmi, No. 01,
10000, Prishtina, Kosova,

E drejta e autorit © 2024 ROR. Të gjitha të drejtat e rezervuara.