O Nama

Respect Our Right (ROR)

Grupa ROR (Respect Our Right) je dečja grupa, koja je sačinjena od 24 dece iz raznih opština Kosova, uzrasta 14-17 godina, iz svih zajednica, uključujući tu i decu sa ograničenim sposobnostima. Dečja grupa za monitorisanje je osnovana od nevladine organizacije “Syri i Vizionit” i “Save the Children” u okviru programa “Upravljanje dečjih prava – Monitorisanje Konvencije o Dečjim Pravima”.

Grupa ROR, će sprovesti monitorisanje i sprovođenje Međunarodne Konvencije za dečja prava na Kosovu kao i ovdašnjih zakona koji imaju za cilj zaštitu i poštovanje prava dece. Grupa ROR, će doneti i izveštaj na nivou države. Izveštaji koji će služiti kao ogled stanja oko poštovanja KDP-a i ovdašnjih zakona o situaciji zaštite i poštovanja dečjih prava na nivou države.

Vesti