Takimi i grupit ROR me klubin rinor RinOn

Në Ferizaj është mbajtur takimi i grupit ROR me klubin rinor RinOn, për të diskutuar mbi problematikat me të cilat ballafaqohen fëmijët dhe të rinjtë e komunës së Ferizajit dhe ndermarrjen e iniciativa të përbashkëta avokuese në përmirësimin e pozitës dhe pjesmarrjen në vendimarrje të fëmijëve dhe të rinjëve Ferizajas!

Lajme