Se shpejti publikimi i Raportit

Prishtinë- 26 tetor, Grupi ROR, ka mbajtur punëtorin ku kanëfinalizuar raport-analizën mbi përzgjedhjen e lëndëve zgjedhore nëshkolla fillore dhe të mesme të ulëta, raport ky që do përmbledhë tëdalurat nga hulumtimi që fëmijët e këtij grupi kanë realizuar mëdrejtoritë e Arsimit në komunat, Prishtinë, Pejë, Prizren, Fushë Kosovë, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Gjakovë, Klinë dhe Malishevë.

Raporti do të publikohet se shpejti ku do të ju prezantohet edheinstitucioneve përgjegjësë duke nxjerr në pahë situatën e përzgjedhjessë lëndëve zgjedhore në shkolla me apo pa përfshirjen e fëmijëve. Poashtu do të sjellë një pasyrë reale se si dhe në cfarë menyrë është duke u implmentuar edhe Udhëzimi Administrativë për përzgjedhjen e lëndëvezgjedhore.

Në këtë punëtori, është biseduar edhe për përfaqesimin e grupit ROR, saktësishtë prezantimi i Rea Sylejmani në konferencën“Java e Vajzave”, në kuadër të Javës së Veprimit për Vajzat dhe Gratë,ku në Parlamentin Europian ka fol për pjesëmarrjen e vajzave dhe gravenë shoqëri duke ju drejtuar Eurodeputetëve për të ngritur çështje tërëndësishme për vajzat në gratë në Kosovë dhe më gjerë. Kjo ngjarjeshënohet nga Save the Children International në partneritet meorganizata tjera që punojnë në këtë fushë si PLAN, World Vision, kumarrin pjesë vajzat nga e gjithë bota, ku edhe këtë vit Kosova ështëpërfasuar nga Grupi ROR.

Po ashtu pjesë e punëtorisë ka qenë edhe përgatitjet për përfaqesimin e Kosovës në Gjenevë, ku dy anëtarët egrupit Fleta Mujaj, dhe Fat Uka, nga grupi ROR do përfaqësojnë Kosovë ku do flasin për përfaqësimin e fëmijëve në vendimarrje, sfidat dhe twarriturat si dhe situatën aktuale të fëmijëve në Kosovë.

Gjithashtu, për të shënuar 30 vjetorin e Konventës Ndërkombëtare për tëDrejtat e Fëmijëve, gupi ka propozuar disa ides se si dhee në cfarëformë do të shënojnë përvjetorin e KNDF-së edhe në vendin tonë.

 

Lajme