Rreth 40 fëmijë nga komunat e ndryshme të Kosovës, u bënë pjesë e diskutimeve online “Mendo për Tokën”!

Rreth 40 fëmijë nga komunat e ndryshme të Kosovës, u bënë pjesë e diskutimeve online “Mendo për Tokën”!
Sot, me datë 11 Maj filluan diskutimet online të cilat po organizohen nga ne vetë anëtarët e grupit ROR!
Gjatë sesionit të parë, ne u njoftuam mes vete, morëm informacione të reja dhe kaluam pasdite shumë të mirë së bashku!
Sesionet “Mendo për Tokën” do të vazhdojnë edhe 3 javë të tjera dhe shpresojmë që fjalë tona në diskutime online të kthehen në aktivitete fizike !

 

Lajme