ROR pjesë e tryezës të organizuar nga OSCE me temën "Të Drejtat e Njeriut"

Në këtë tryezë kishte të ftuar nga IAP dhe organizata për të drejtat e njeriut, ndër to edhe ROR-i i përfaqësuar nga anëtari jonë Ormir Ulaj i cili foli për aktivitet e ROR-it edhe se si ata i mbrojnë/monitorojnë të drejtat e njeriut dhe fëmijëve.

Lajme