ROR merr pjese ne Action for Inclusive Education

Blodina Mala,Azra Maksuti dhe Erjona Bilalli moren pjese ne takimin e organizuar nga Save the Children me temen  "Action for Inclusive Education" ku pjesmarres ishin perfaqesues nga organizatat si: DSK (Down Syndrome Kosova) Forum dhe KYC.


Qellimi i takimit ishte Miratimi i Kornizes financiare tegjithperfshirjes te femijeve me aftesi te kufizuara, aprovimi i kesajkornize nga MASHT, avokimi i buxhetit tek korniza financiare tekMinistria e Financave, per fuqizimin ekonomik te femijeve me aftesi te kufizuara, dhe miratimin e saje ngaparlamenti.

 

Ku per fuqizimin ekonomik te femijeve me aftesi te kufizuara nenkuptuam qe secili femije me nevoja te veqanta vareshisht nga nevojat e tyre te kene nga nje shume te caktuar te te hollave permes se cilaveshkolla do te ju siguroj materialet e nevojshme, gjithashtu sigurimi imesuesit mbeshtetes dhe asistenteve te tyre.

Lajme