Po ndodh tani : Takimi mobilizues i ROR

Po ndodh tani: Punëtoria e grupit ROR për finalizimin e raport analizës mbi përzgjedhjen e Lëndëve Zgjedhore në Shkollë, iniciativave avokuese për 20 Nëntor!

 

 

 

Lajme