Me datë 09 Nëntor,u mbajtë trajnimi i Asamblesë Komunale të Fëmijëve-Prishtinë:''Të drejtat dhe përgjegjësitë e fëmijëve''.

Këtu Asambleistët patën mundësinë të njoftohen dhe diskutojnë më shumë për të drejtat dhe përgjegjësitë e fëmijëve.
Trajnerët të këtij trajnimi ishin mentorët e Grupit ROR,Trina Hoti dheArdit Gllogjani të cilët ndanë punën që grupi ROR dhe Asambleja Komunale e Fëmijëve-Prishtinë kanë bërë përgjatë viteve të fundit.

Asambleistët diskutuan mbi problemet kryesore që hasin fëmijët dhebashkëmoshatarët e tyre në përditshmëri dhe u dakorduan që Asamblejaduhet të shërbejë si urëlidhese mes Komunës së Prishtinës dhe fëmijëveqë jetojnë në këtë komunë.

 

Lajme