Konkurs për Fëmijë

Syri i Vizionit në bashkëpunim me organizatën Save the Children për herë të parë në Kosovë ka themeluar një grup të përbërë nga 24 fëmijë nga mbarë Kosova për të mësuar se si bëhet Monitorimi i zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e fëmijës, Grupi “Respect our Rights” (ROR).

Gjatë muajit Mars, pesë 5 fëmijë do të përzgjidhen t’i bashkëngjitën grupit ROR, prandaj ju inkurajojmë të konkurroni bazuar në këtë thirrje dhe plotësoni pyetësorin e më poshtëm në linkun e bashkëngjitur. Përzgjedhja do të bëhet në bazë të përgjigjeve të pyetësorëve, si dhe kandidatë që do të kenë përparësi janë fëmijët nga mosha 14-17 vjeç, fëmijët nga komunitetet, dhe fëmijët nga komunat e Fushë Kosovës, Prizrenit, dhe Ferizajit.

Aplikoni online duke vizituar ueb faqen: http://syriivizionit.org/?page=1,94
dhe në Facebook në: https://www.facebook.com/Respect-Our-Right-ROR-873015802723279/?ref=hl dhe klikoni në linkun për aplikim.

Duke qenë pjesë e grupit ROR, ju do të keni mundësi të monitoroni zbatimin e Konventës së të drejtave të fëmijës në Kosovë, dhe të bëheni pjesë e një grupi aktiv dhe krahas shoqërimit me fëmijë të tjerë, të mësoni për të drejtat e juaj të garantuara me ligj. Zëri juaj është i rëndësishëm andaj ju ftojmë që të bëheni pjesë e këtij grupi.

Afati i fundit për të aplikuar është deri më 15 Mars 2016.

Nëse keni nevojë për udhëzime shtesë ju lutem na kontaktoni në numër të telefonit +386 49 139 506 apo në email adresën [email protected].

Lajme