Këtu mund ta ndiqni konferencën LIVE ku po marrin pjesë përfaqësuesit e ROR

Na ndiqni nga ora 14.00 Fleta Mujaj do ta mer fjalen ne Konference
Children’s participation – Roundtable (14.0015.15) #ChildRights30 #CRC30Geneva

https://childrightshub.org/en/conference-en/


Lajme