I ndryshohet pamja monumentit të NewBorn nga fëmijët e Kosovës për nderë të Ditës Botërore të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve

Për të shenuar Ditën Botërore të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve-fëmijët e Kosovës i japin pamje të përkohshme monumentit NEWBORN meporosi që çdo ditë të gëzojnë të drejtat e tyre!

 

 

Lajme