Grupi ROR u dëshiron fillim të mbarë të vitit shkollor 19/20

Të dashur Bashkëmoshatar, Mesimëdhënës dhe ju Prindër, po fillojmë edhenjë vit të ri të edukimit dhe dijes, andaj, urojmë qe këtë vit të rishkollor 2019/2020, te kemi Arsim me cilësor, mundësi dhe kushte me tëmira dhe një bashkëpunim shumë me të mirë ndërmjet ne si fëmijë/nxënës,mesimdhënës dhe prindër se bashku arrijm sukseset qe deshirojm. Napriftë e mbara!

 

Lajme