Fleta Mujaj ishte pjese e webinarit te organizuar nga Save the Children ne baza globale, me qellim te shenimit te 31 vjetorit te miratimit te Konventes mbi te Drejtat e Femijeve.

Sot, Fleta Mujaj ishte pjese e webinarit te organizuar nga Save the Children ne baza globale, me qellim te shenimit te 31 vjetorit te miratimit te Konventes mbi te Drejtat e Femijeve.
Fleta udhehoqi pjesen e eventit ne te cilen femije nga vende te ndryshme te botes si dhe drejtoresha ekzekutive e Save the Children diskutuan per punen qe eshte bere qe tash nje vit dhe per eksperiencat e femijeve si avokues per mbrojtjen e te drejtave te femijeve.
Pjese e eventit ishin zyrtaret e Save the Children nga vende te ndryshme te botes.

 

Lajme