Është mbajtur takimi vjetor i grupit monitorues të fëmijëve ROR.

Takimi vjetor i grupit monitorues të fëmijëve, ROR, lidhur me evaluimin e punës së grupit dhe planit të punës për këtë vit dhe planifikimet për vitin 2020

Lajme