Ështe mbajtur sesioni ”Fol shlirë” në kuadër të fushatës “Çdo mendje vlen”

Me datë 28.04.2021, u mbajt sesioni i 8 dhe i fundit i sesioneve “Fol shlirë” në kuadër të fushatës “Çdo mendje vlen”.
Gjatë këtij takimi, ne anëtarët e grupit ROR bashkë me fëmijët pjesëmarrës të sesioneve, kishim mundësinë të njohim më mirë njëri-tjetrin, të diskutonim rreth temave të shëndetit mendor dhe të argëtoheshim pafund! 

 

Në fund të takimit, pjesëmarrësit u certifikuan dhe ndanë me ne eksperiencat gjatë sesioneve online!

Lajme