Është mbajtur punëtoria për Hartimin e Strategjisë se Organizatës në Mbrojtjen e Fëmijëve dhe qeverisjen me të drejtat e tyre

Pos stafit të programit tematik dhestafit të oganizatës, në këtë punëtori po marrin pjesë edhe fëmijët ngagrupi monitorues ROR dhe Asambletë Komunale të Fëmijëve. Kjo Strategjihartohet në kuadër të realizimit të strategjisë për ngritjen ekapaciteteve të organizatës (OCD), pjesë e programit “Së bashku për tëdrejtat e fëmijëve”, i cili po zbatohet tash e disa vite nga organizatat Syri i Vizionit në partneritet me Save the Children në Kosovë.

Lajme