Dëgjimi publik mbi zbatimin e Rezolutës mbi te Drejtat e Fëmijëve e miratuar me 20 nëntor 2017

#Qabonetipërmu?” është motoja e përzgjedhur nga fëmijët e grupit “Respektoni të Drejtat Tona- ROR (Respect Our Rights) për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e Fëmijëve, ditë kjo që festohet anë e mbanë botës më 20 Nëntor. Pas një viti që nga dita kur fëmijët e grupit ROR kanë prezantuar dhe miratuar ‘Rezolutën e Fëmijëve të Kosovës’ në praninë e deputetëve të kuvendit të Kosovës (më 20 nëntor të vitit 2017), fëmijët do të kërkojnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë nga Qeveria e Kosovës lidhur me realizimin dhe zbatueshmërinë e kësaj rezolute

 

Video live nga grupi ROR - kliko këtu

Video nga Gazeta Ekonomia Online : kliko këtu   

Lajme