Anëtarët e grupit po marrin pjesë në shenimin e 30 vjetorit te KNDF-së.

Po ndodh tani në Prishtinë: Anëtarët e grupit po marrin pjesë në shënimin e 30 vjetorit të KNDF-së .Në këtë event mbahet një debat me panelistë Ambasador të huaj, Zyra e BE-së, Institucionin e Avokatit të Popullit dhe Zyrën për Qeverisje të Mirë.

Lajme