U mbajt takimi për dëgjime buxhetore në Komunën e Pejës ku pjesëmarrës ishin edhe anëtarët e ROR

Vesti