Rrite me Dashni, papuqja është për tu mbathë, e jo për të goditë.

Vesti