Në Ferizaj po mbahen ligjerata informuese mbi rolin dhe mandatin e Institutit të Avokatit të Popullit (IAP)

Vesti