Këtu mund të shihni Live " Dëgjimin publik mbi zbatimin e Rezolutës mbi te Drejtat e Fëmijëve e miratuar me 20 nëntor 2017 nga vetë fëmijët!"

Vesti