Dječja Iskustva o Građanskim i Političkim Pravima

Draga djeco,

Save the Children u saradnji sa Centrom za Decija prava pri Queens Univerzitetu za decija prava u Belfastu sprovodi istrazivanje da bi se saznale percepcije dece o njihovim pravima te o preprekama koje njima smetaju da bi ta prava bila potpuno respektirana. Mi smo zaradi toga sacinili jedan online upitnik da bi saznali odgovore na pitanja od dece (12-17 godisnjaka).

Ove ce informacije/odgovori biti ukljucene na jednom istrazivanju koje mislimo upotrebiti da bismo postigli pozitivne promene na ispunjavanju decijih prava.

Pitanja su na ovim temama:

  • Prava na informacije
  • Prava na participaciji I slobodi izrazavanja
  • Prava na druzenju
  • Prava na slobodi ucesca


Molimo vas da udjete na sledecem linku da biste ispunili formu ANONIMNO! http://resourcecentre.savethechildren.se/library/are-you-involved-things-matter-you

Formular ispunite na engleskom jeziku dok ce vam prevodi na albanskom I bosnjackom (u web stranici ROR-a) pomoci da biste doznali znacenja. Poslednji rok ispunjavanja je kraj meseca Februara.

Smjernice za prijavu – Srpski

Vesti