Takim ne mes grupit ROR, Klubi Rin'ON dhe Qendres per kujdesin ditore “PEMA”

Me datën 04.07.2019 në Ferizaj u mbajtë takimi mes grupit ROR,KlubiRin'ON dhe qendrës për kujdes ditor për fëmijët me aftësi të kufizuara‘’Pema”.
Qëllimi i takimit ishte njohja me në detaje e palës së fëmijëve/rinjëve me shërbimet që kjo qendër ofron dhe takimi me disafëmijë përfitues të këtyre shërbimeve në mënyrë që pala efemijëve/rinjëve të identifikojnë një çështje konkrete e cila doshërbente si aktivitet avokues.

Lajme

05.08.2019

Anëtarët e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marrë pjesë në dëgjimin buxhetor.

Anetaret e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marr pjesë në degjimin buxhetor dhe dhe, si grup i fëmijëve (ROR) shprehem qendrimin tonë si fëmijë dhe shfaqem interesat e fëmijëve,ku ndër të tjerat disa nga kerkesat tona ishin:•Ndërtimin e shkollave dhe sallave sportive;•Të ndërtohen parqe me shume në lagjet dhe hapsirat publike;•T'i kushtohet një rëndesi më e madhe...