Në Ferizaj po mbahen ligjerata informuese mbi rolin dhe mandatin e Institutit të Avokatit të Popullit (IAP)

Kjo eshte hera e dyte qe mbahet ligjerata informuese mbi rolin dhe mandatin e Institutit të Avokatit të Popullit(IAP) dhe punen,funksionin dhe perberjen e ROR-it ne Ferizaj. Kete here eshte mbajtur ne shkollen fillore ‘Vezir Jashari’ . Nxenesit u informuan mbi punen e ROR-it , mbi aktivitetet dhe ndarjen e grupit ne komisione . 

 


Po ashtu kishte pyetje edhe mbi disa nga arritjet qe ka apliku grupi ROR gjate ketyre viteve dhe u ndieva shume mire qe te shprehe punen e mrekullueshme qe kane bere antaret e ROR-it dhe te tregoj se sa shume kane arritur vullnetaret/mentoret e grupit tane qe jane model per anetaret e tashem . 

Nxenesit bene pyetje nga me interesante dhe stafi i shkolles ishte shume i kenaqur dhe i gezuar qe vendi yne ka OJQ te tilla , qe monitorojne dhe avokojne mbi realitetin e femijeve tane

 

 

 

  

Lajme

05.08.2019

Anëtarët e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marrë pjesë në dëgjimin buxhetor.

Anetaret e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marr pjesë në degjimin buxhetor dhe dhe, si grup i fëmijëve (ROR) shprehem qendrimin tonë si fëmijë dhe shfaqem interesat e fëmijëve,ku ndër të tjerat disa nga kerkesat tona ishin:•Ndërtimin e shkollave dhe sallave sportive;•Të ndërtohen parqe me shume në lagjet dhe hapsirat publike;•T'i kushtohet një rëndesi më e madhe...