Komuna e Gjakovës merr vendim pas kërkesës së ROR dhe KVRL Gjakovë

Komuna e Gjakovës me kërkesën e Grupit Monitorues të Fëmijëve RespectOur Rights – ROR dhe Këshillit të Veprimit Rinor Lokal – KVRL në Gjakovë ka marr vendim qe, tereni sportiv në sheshin "Beqir Kastrati" te ju lirohet në shfrytëzim fëmijëve dhe të rinjëve të kesaj lagjeje. Duke urdherura menjëherë organet kompetente të bëjnë largimin e pengesës sevendosur (nga hekuri dhe druri) nga një banor i kësaj lagjeje. Grupi ROR dhe KVRL-ja do të percjellin gjithë procesin e zbatimit të këtij vendimi, duke falenderuar organet përgjegjëse për veprimin e ndërmarr qe hapsirat e tilla te jenë në shfrytezim të të gjithë fëmijëve dhe tërinjëve. Fëmijët dhe të rinjët janë të gatshem dhe ndihen krenarë me komunën e tyre kur qeveriset se bashku me ta apo ku përfshihen interesat me të mira të tyre! #SebashkuBejmemeteMiren

Lajme