Institucioni i Avokatit të Popullit së bashku me ROR kanë realizuar takimi me Policinë e Kosovës.

Në kuadër të bashkëpunimit ne mes te Institucionit të Avokatit tëPopullit dhe grupit monitorues të fëmijëve ROR ,është realizuar takimime Policinë e Kosovës.
Si tema kryesore që u diskutuan ishin:ndalimi i mbajtjes së armëve te ftohta nga fëmijët, përdorimi isubstancave narkotike, siguria në shkolla, etj.
Ramë dakord qe netë jemi bashkëpunues në luftimin e këtyre dukurive negative dhe tëpunojmë së bashku deri në realizimin e tyre

Lajme

10.10.2020

Rea Sylejmani përfaqësuese e Kosovës në eventin Virtual për nder të ditës ndërkombëtare të vajzës 2020.

Në dialogun ndër-brezor ndërkombëtar, zërat e vajzave nga Kosova do t'i përfaqësojë antarja e grupit Respect Our Right - ROR , Rea Sylejmani e cila për këtë dialog u shpreh se: ''Ky dialog do te jete nje mundesi e mrekullueshme per çdo vajze kudo që ndodhet. Pres që kerkesat tona të ndëgjohen dhe të mirren parasysh. Shpresoj që zeri jonë të perfaqësojë çdo...