Eshtë realizuar me suksese kampanja #STOPLUFTËSNDAJFËMIJËVE

Sot, fëmijët e Kosovës thanë #STOPLUFTËSNDAJFËMIJËVE në solidaritet me 420 milion fëmijë në gjithë botën që jetojnë në zona konflikti. Ata organizuan një akt simbolik për të ngritur vetëdijën për dhimbjen, dhunën dhe rrezikun që po përjetojnë miliona fëmijë në gjithë botën.

 

#STOPTHEWARONCHILDREN #savethechildren100years 

 

 

Lajme

05.08.2019

Anëtarët e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marrë pjesë në dëgjimin buxhetor.

Anetaret e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marr pjesë në degjimin buxhetor dhe dhe, si grup i fëmijëve (ROR) shprehem qendrimin tonë si fëmijë dhe shfaqem interesat e fëmijëve,ku ndër të tjerat disa nga kerkesat tona ishin:•Ndërtimin e shkollave dhe sallave sportive;•Të ndërtohen parqe me shume në lagjet dhe hapsirat publike;•T'i kushtohet një rëndesi më e madhe...