Është mbajtur punëtoria e grupit ROR me Këshillat e Veprimit Rinor dhe Qendrat Rinore lidhur me hartimin e planit të veprimit avokues për përmirësimin e situatës së fëmijëve dhe të rinjve dhe pjesmarrja e tyre e drejpërdrejt në vendimarrje

Është mbajtur punëtoria e grupit ROR me Këshillat e Veprimit Rinordhe Qendrat Rinore lidhur me hartimin e planit të veprimit avokues përpërmirësimin e situatës së fëmijëve dhe të rinjve dhe pjesmarrja e tyre e drejpërdrejt në vendimarrje

 

Lajme

10.10.2020

Rea Sylejmani përfaqësuese e Kosovës në eventin Virtual për nder të ditës ndërkombëtare të vajzës 2020.

Në dialogun ndër-brezor ndërkombëtar, zërat e vajzave nga Kosova do t'i përfaqësojë antarja e grupit Respect Our Right - ROR , Rea Sylejmani e cila për këtë dialog u shpreh se: ''Ky dialog do te jete nje mundesi e mrekullueshme per çdo vajze kudo që ndodhet. Pres që kerkesat tona të ndëgjohen dhe të mirren parasysh. Shpresoj që zeri jonë të perfaqësojë çdo...