Anëtarët e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marrë pjesë në dëgjimin buxhetor.

Anetaret e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marr pjesë në degjimin buxhetor dhe dhe, si grup i fëmijëve (ROR) shprehem qendrimin tonë si fëmijë dhe shfaqem interesat e fëmijëve,ku ndër të tjerat disa ngakerkesat tona ishin:
•Ndërtimin e shkollave dhe sallave sportive;
•Të ndërtohen parqe me shume në lagjet dhe hapsirat publike;
•T'i kushtohet një rëndesi më e madhe kultures dhe sportit;
•Të rritet siguria në shkolla,dhe në rrugë për femijë;
•Te vendosen pjerrina në të gjitha institucionet në menyrë që fëmijëtme aftësi të kufizuara të kenë qasje të barabartë me të gjithë;
• Nënkalimi të mirëmbahet dhe të shtohet numri i tyre,e njëjta gjë vlenë edhe për mbikalimet;

Zyrtarët komunal, premtuan se nga buxheti do te ndahet një shumë ecaktuar për të gjitha këto kërkesa të cilat edhe ata i shohin si tedomosdoshme,dhe thanë se veçse kanë filluar disa nga punimet për shkolla e salla sportive dhe perveç ndërtimit te tyre do te punojnë edhe nëmirëmbajten e tyre.

Të gjithë të pranishmit ishin të lumtur qëpër herë të par në debate të tilla marrin pjesë edhe vetë fëmij (ROR-it) dhe premtuan se vazhdimisht do kemi edhe perkrahjen e tyre nerrugëtimin tonë!

 

Lajme

09.10.2019

Rea Sylejmani do të flet në Parlamentin Europian duke ju drejtuar Eurodeputetëve për çështjen e vajzat në Kosovë dhe më gjerë

Ne kuadër të Javës së Veprimit për Vajzat dhe Gratë, Rea Sylejmani, anëtare e Respect Our Right - ROR do të flet në Parlamentin Europian për pjesëmarrjen e vajzave dhe grave në shoqëri duke ju drejtuar Eurodeputetëve për të ngritur çështje të rëndësishme për vajzat në gratë në Kosovë dhe më gjerë. Kjo ngjarje po shënohet nga Save the Children...