Anëtarët e ROR nga Komuna e Ferizajit morrën pjesë në Dëgjimet buxhetore

Anëtarët e ROR nga Komuna e Ferizajit morën pjesë në dëgjimet buxhetore
Ne rrethin e shumë ankesave dhe qëllimeve të ndryshme të qytetarëve Ferizajas , ishin ROR me një synim dhe një pyetje se sa buxheti i vitit 2020 do të aplikohet në përkrahjen e fëmijeve në cdo aspekt.
Fatëmirësisht Kryetari i Komunes filloi fjalimin e tij me ndërtimin dhe projeksionin e shkollave , mirëpo për shkakë të buxhetit asgjë nuk ishte 100% e sigurt.
Pyetjes sonë , kryetari u ishte bindur me përplotë plane që të sigurojë një ambient të këndshëm për fëmijët . Ai përmendi ndërtimin e parqeve , sallave sportive , një pishinë gjysmëolimpike dhe një siguri shumë me të madhe në shkolla!
Përposë zyrtarëve dhe drejtorëve , edhe qytetarët e tjerë ishin të interesuar mbi grupin RoR . Ishin të habitur me pjesëmarrjen tonë në këto dëgjime dhe se si të rinjet kishin aq pasion që të shihet një ndryshim dhe përmirësim në të ardhmen e vendit tonë!

Lajme

05.08.2019

Anëtarët e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marrë pjesë në dëgjimin buxhetor.

Anetaret e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marr pjesë në degjimin buxhetor dhe dhe, si grup i fëmijëve (ROR) shprehem qendrimin tonë si fëmijë dhe shfaqem interesat e fëmijëve,ku ndër të tjerat disa nga kerkesat tona ishin:•Ndërtimin e shkollave dhe sallave sportive;•Të ndërtohen parqe me shume në lagjet dhe hapsirat publike;•T'i kushtohet një rëndesi më e madhe...