Lajme dhe Komunikata

Ka përfunduar Punëtoria dy ditore më fëmijët e grupit monitorues ROR 07 prill 2019Ka përfunduar Punëtoria dy ditore më fëmijët e grupit monitorues ROR (Respect Our Right), përpos grupit ROR të ftuar janë Njësiti për të Drejtat e Fëmijëve në kuadër të Institucionit të Avokatit të Popullit - Ombudspersonit.Në këtë punëtori është bërë plotësim ndryshimi i rregullorës së brendshme...më shumë
Ecja e Fëmijëve për Mjedisin, eja edhe ti!14 mars 2019Grupi Respect Our Right-ROR dhe Asambleja Komunale e Fëmijëve në Prishtine për herë të parë në Kosovë organizojnë marshimin për mbrojtjen e ambientit dhe ngritjes se zerit karshi ngrohjes globale dhe rreziqeve te tjera "Ecja e Fëmijëve për Mjedisin"më shumë
Hapet konkursi për aplikim e antarëve në ROR13 shkurt 2019Syri i Vizionit në bashkëpunim me organizatën Save the Children për herë të parë në Kosovë ka themeluar grupin e parë kombëtar të Kosovës drejtuar nga fëmijët, Respektoni të Drejtat tona (ROR), e cila ka për qëllim monitorimin dhe zbatimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e fëmijës. ROR përfshin 24...më shumë
Komunikatë për Media19 nëntor 2018“#Qabonetipërmu?!Prishtinë 15 nëntor, “#Qabonetipërmu?” është motoja e përzgjedhur nga fëmijët e grupit “Respektoni të Drejtat Tona- ROR (Respect Our Rights) për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e Fëmijëve, ditë kjo që festohet anë e mbanë...më shumë
Grupi ROR ka marr pjesë në degjimin Buxhetor në Komunën e Pejës26 korrik 2018Grupi ROR ka marr pjesë në degjimin Buxhetor në Komunën e Pejës ku ka shpalos edhe nevojat e fëmijëve të kësaj komuneKomuna e Pejës përmes zyrës se Kryetarit,Drejtoris për Financa dhe Kryesuesit të Kuvendit janë duke i mbajtur ndegjimet publike. Ku pjesë e këtij degjimi publik ishin edhe dy antarër e ROR-it, Orines Gashi dhe Ormir Ulaj.më shumë
Komunikatë për Media- “Çdo ditë është 1 Qershori”28 maj 2018Pejë, 28 maj 2018 - Me moton “Çdo ditë është 1 Qershori”, Syri i Vizionit shënon ditën ndërkombëtarë të fëmijëve – 1 qershorin - në Kosovë. Aktivitetet që do të zhvillohen në disa komuna të Kosovës kanë për qëllim që në këtë ditë të angazhojnë një numër sa më...më shumë
Grupi ROR ka hartuar planin e veprimit për këtë vit19 prill 2018Prishtine 16-17 prill- Fëmijët e grupit monitorues ROR (Respect Our Right), përmes një punëtorie dy ditore të mbajtur nga Syri i Vizionit në partneritet me Save the Children, kanë hartuar planin e punës për këtë vit, plan ky që fëmijët do të ngrisin zërin e tyre në fusha të ndryshme.më shumë
Konkurs për Fëmijë26 shkurt 2016Syri i Vizionit në bashkëpunim me organizatën Save the Children për herë të parë në Kosovë ka themeluar një grup të përbërë nga 24 fëmijë nga mbarë Kosova për të mësuar se si bëhet Monitorimi i zbatimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e fëmijës, Grupi “Respect our Rights” (ROR).më shumë
Përvojat e fëmijëve për të drejtat civile dhe politike08 shkurt 2016Save the Children së bashku me Qendrën për të drejtat e fëmijëve në Universitetin Queen’s në Belfast, po realizon një hulumtim rreth asaj se si perceptojnë fëmijët të drejtat e tyre qytetare si dhe cilat janë pengesat në të cilat fëmijët hasin për ti gëzuar ato plotësisht. Për këtë shkak ne kemi krijuar një...më shumë
“Karvani i të Drejtave të Fëmijëve”20 nëntor 201520 Nëntor 2015: Në Ditën Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve; Syri i Vizionit në bashkëpunim me Save the Children, Grupin e Fëmijëve Respect Our Rights (RoR), Asambletë Komunale të Fëmijëve, Shkollat dhe autoritet lokale e qendrore kanë zhvilluar një numër të madh të aktiviteteve në të gjitha qendrat kryesore të...më shumë
ROR paraqet përvojën e vet për fëmijët nëpër komuna04 nëntor 2015Për të parë se sa respektohen të drejtat e fëmijëve nëpër shkolla Grupi ROR gjatë muajit tetor ka vizituar shkollat në komunat Pejë, Prishtinë, Gjakovë, Ferizaj, Prizren dhe Gjilan. Në këto vizita ata kanë këmbyer përvoja me fëmijët nga këto komuna dh i kanë mbështetur ata në monitorimin e zbatimit të të drejtave...më shumë

Lajme