ROR ju bashkua Ditës Globale të Solidaritetit.

News